Obecné obchodní podmínky firmy
Kassex s.r.o. , Kojetínská 3368, 767 01 Kroměříž , IČ: 46900837

 

I. Objednací a dodací podmínky

Objednávky přijímáme pomoci elektronického objednávkového systému EOS přístupného z www.kassex.cz, e-mailem, osobně nebo telefonicky.
Bližší informace viz. kapitola EOS těchto obchodních podmínek.

II. Zboží

Odběr zboží a jeho přejímka.

1. Osobní odběr - zboží lze osobně vyzvednout na adrese firmy v době od 8.00h do 15.30h.
Dodavatel nepřijímá následné reklamace na obsah dodávky co do sortimentu a množství.
2. Doprava vozidlem dodavatele - po předchozí domluvě nabízíme možnost rozvozu zboží vozidlem dodavatele na místo určení.
Dodavatel nepřijímá následné reklamace na obsah dodávky co do sortimentu a množství.
3. Externí dopravce - zboží zasíláme výhradně dopravní službou PPL
U dodávky datových rozvaděčů je odběratel povinen při převzetí od dopravce překontrolovat stav skleněné výplně dveří. V případě jejího poškození je nutné sepsat reklamační protokol přímo s dopravcem. Toto ustanovení platí pro veškeré druhy zboží s vyšším rizikem poškození při přepravě.
4. Cena dopravy - je dána ceníkem zveřejněným v elektronickém objednávkovém systému EOS.
Doprava zdarma je poskytnuta pouze smluvním partnerům, a to při jednorázovém odběru nad 30 000,-Kč bez DPH s výjimkou speciálních nabídek. Toto ustanovení se nevztahuje na dodávku datových rozvaděčů, u těch je doprava kalkulována idividuálně.
Výměna zboží
- vyměnit zboží lze pouze v původních originálních neporušených obalech
- vyměnit zboží lze pouze za zboží stejného charakteru a účelu použití (např. jeden design zásuvek za jiný apod.)
Odběratel nese náklady spojené s výměnou zboží (náklady na dopravu, manipulační poplatek atd.)
Vrácení zboží
- vrátit zboží lze pouze v původních originálních neporušených obalech
- při vrácení zboží z běžných skladových zásob KASSEX s.r.o. je účtován storno-poplatek ve výši 25% z ceny vráceného zboží
- při vrácení zboží dovezeného od výrobce speciálně pro vracejícího odběratele je účtován storno-poplatek ve výši 45% a náklady na dopravu zpět k výrobci

III. Platební podmínky

1.
Platba předem
Platba předem se provádí prostřednictvím bankovního převodu na základě zálohové faktury.
Na zboží je vystavena zálohová faktura, která je odběrateli zaslána faxem nebo e-mailem.
Po provedení platby (dodavatel obdrží potvrzení platby) je zboží připraveno k expedici.
2. Platba v hotovosti
Při osobním odběru zboží na skladě je možné úhradu provést v hotovosti.
Odběratel obdrží společně se zbožím i příslušný příjmový pokladní doklad.
3. Platba dopravci
Zboží, které je objednáno na dobírku, je odběratel povinen uhradit v hotovosti dopravci.
4. Dlouhodobé splatnosti (1-90dnů, ve speciálních případech až 180dnů)
Jsou realizovány na základě podepsání rámcové kupní smlouvy, přes faktoringovou společnost.
5. Krátkodobé splatnosti ( 14dnů )
Na základě ověření bonity odběratele je stanoven limit výše pohledávky.

Odběratel nabývá vlastnické právo k dodanému zboží teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

IV. Záruky
Na všechny komponenty se vztahuje garance záruk dle zákona platná v ČR a EU.
Na jednotlivé kabelážní systémy a produkty se navíc vztahují záruky speciálně od výrobce.

V. Elektronický objednávkový systém EOS

1. Ochrana osobních údajů
Prodávající používá osobní údaje kupujícího výlučně pro účelu obchodního styku s ním a není oprávněn tyto údaje poskytovat třetím osobám.
2. Registrace v EOS
Kupující se registruje v systému EOS vyplněním všech požadovaných údajů. Po registraci je vyrozuměn na svůj e-mail o aktivaci této registrace
3. Ceny v EOS
V EOS jsou uváděny ceny bez DPH a za měrnou jednotku zboží. Ceny jsou aktuální pro čas zobrazení a obsahují již slevy kupujícího. Zobrazované ceny v EOS jsou vždy platné pro sklad Kroměříž, a nezahrnují tedy dopravu ke kupujícímu (mimo ustanovení čl. II. Odst. 4 ). Ceny jsou vztaženy vždy k celým balením a minimálnímu odběrovému množství uvedenému v EOS u zboží.
4. Objednávka
Kupující plně odpovídá za správnost objednávky. Její storno je možné pouze e-mailem na adresu obchod@kassex.cz do okamžiku předání zboží přepravci. Po této lhůtě bude postupováno dle odst. "Vrácení zboží". Na objednávce je kupující povinen vyznačit adresu dodání a kontakt na přejímajícího pokud není shodné s adresou a kontakty kupujícího v EOS - dále jen "jiné místo dodávky".
5. Převzetí zboží
Kupující je povinen zboží převzít nebo zajistit jeho převzetí u jiného místa dodávky. Náklady vzniklé případným nepřevzetím zboží jdou k tíži kupujícího.

 

VI. Platnost - obecné obchodní podmínky

1. Vystavením a odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil v plném rozsahu s těmito Obecnými obchodními podmínkami firmy KASSEX s.r.o. a zasláním objednávky je jimi plně vázán.
2. Registrací v systému EOS zaregistrovaný kupující potvrzuje, že se seznámil v plném rozsahu s těmito Obecnými obchodními podmínkami firmy KASSEX s.r.o. a zasláním objednávky je jimi plné vázán.
3. Registrací v systému EOS zaregistrovaný kupující potvrzuje, že souhlasí se zasíláním informačních e-mailů od firmy KASSEX s.r.o.

4. Tyto obecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2022